mainservice

Udvikling af digital- og socialmedia-strategi

Vi hjælper med at udvikle en digitalstrategi og socialmediastrategi/SOME, der understøtter din virksomheds mission og vision. Når vi udvikler strategier, gør vi det i tæt samarbejde med opgavestilleren. En digitalstrategi vil styrke din viksomheds digitale tilstedeværelse. Vi udarbejder strategier som  klart definerer ansvarsområder og opgaver for at lette implementeringen i virksomheden. Vi vejleder og rådgiver også inden for krisekommunikation.