Udvikling af digital- og socialmedia-strategi

Vi hjælper dig med at udvikle en strategi for virksomhedens brug af de socialemedier

I dag kender vi alle vigtigheden af, at være repræsenteret på de socialemedier. Men ligeså vigtig det er, at være repræsenteret, lige så vigtigt er det, at have en strategi som beskriver hvad vi vil opnå med vores tilstedeværelse. Hvordan forholder vi os til det indhold som skabes af brugerne. Hvad vil vi tillade og hvor er grænserne. En sådan strategi sikre at alle beslutninger træffes i overensstemmelse med virksomheden værdier.

Virksomheder er udfordret af, at socialemedier skal vedligeholdes og opdateres. En god strategi definere både opgaver og ansvarsområder. Det gør det nemt for den enkelte medarbejder at planlægge sine opgaver og øger derved produktiviteten.